Halliki kodulehekülg


 
 Minu lehed
  Minu elulugu

 
 Päeva sõnum
Ära karda, kui Sa õige oled!
Kui Sulle tundub, et maailm läheb suunas, mis ei ole Sulle vastuvõetav, astu eesritta ja ütle, mis Sul öelda on. Vastasel juhul teevad seda teised "lobalõuad", kelle taustauuringust selgub, et nad ei tea midagi eetikast ja sellest, mida kunagi dateeriti aukartuseks elu ees!

 

 Elulookirjeldus

Halliki PÄRN (RIMM)
Elukoht: Tartu
telefon (tööl): 07 319 138; 052 91 739
e-post: halliki.parn@mail.ee


Hariduskäik:
1967-1978A.H.Tammsaare nim.Tartu 1. Keskkool (matemaatika-füüsika)
1978-1984Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskond (ravi)
1988-1992Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna psühholoogia osakond (rakenduspsühholoogia)
1992-1993Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna psühholoogia osakond, magistratuur (psühhoteraapia: kognitiivne käitumisravi)
1993-1998Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna psühholoogia osakond, doktorantuur (psühhodiagnostika: toimetulija isiksuslik profiil)

Erialane kvalifikatsioonikategooria, selle omistamise aeg:
1984-1994kiirabiarst, traumatoloog
1994-1999traumatoloog, II kategooria
1993-1998meditsiinipsühholoog, I kategooria
1999-meditsiinipsühholoog, I kategooria
2000-2001FIE Halliki Rimm, litsents 4085; Reg. nr. 24-00033485, Puusepa 1a-2027, Tartu 50406, Eesti
2001-...FIE Halliki Pärn, A8326/D00838; arst-psühhoterapeut, Reg. nr. 24-00033485, Puusepa 1a-2027, Tartu 50406, Eesti

Akadeemiline kraad: psühholoogiamagister (MSc), 1993
doktorantuur lõpetatud 1999. a. kevadel
doktoritöö valmis 1998. aastast, segastel asjaoludel jääb Eestis kaitsmata

Töökäigu kokkuvõte:
1984-1992Tartu Maarjamõisa Haigla traumapunkti arst, ortopeed-traumatoloog
1992-1993Tartu Maarjamõisa Haigla ravikehakultuuri osakonna taastusravi arst, meditsiinipsühholoog
1992-1998Tervisepsühholoogia õppejõud TÜ Sotsiaalteaduskonna psühholoogia osakonnas (lepinguline töö tunnitasu alusel)
1993-1995Tartu Maarjamõisa Haigla ravikehakultuuri osakonna arst-psühholoog, psühhoterapeut
1995-1999Tartu Ülikooli Maarjamõisa Polikliiniku meditsiini/kliiniline psühholoog, arst-psühhoterapeut
2000–2001FIE Halliki Rimm: kliiniline/meditsiinipsühholoog, arst-psühhoterapeut (tegevusareaal Eesti Vabariik)
2001- FIE Halliki Pärn: kliiniline/meditsiinipsühholoog, arst-psühhoterapeut (tegevusareaal Eesti Vabariik).

Andmed lisaoskuste kohta (töökeeled):
 • eesti keel kõnes ja kirjas
 • inglise keel kõnes ja kirjas
 • prantsuse keel kirjakeelena
 • vene keel tavaeestlasele omasel viisil

 • Infotehniliste abivahendite kasutamise oskus: MS Windows’i töökeskkond, statistikapaketid SPSS, Statistica, SAS


  Professionaalne tegevus
  Põhierialal - arst (üldmeditsiin, alternatiivravi), kliiniline/meditsiinipsühholoog, psühhoterapeut
  Ajakohaste/uute diagnostika- ja ravivõtete rakendamine/väljatöötamine: Psühholoogilise rehabilitatsiooni küsimustik (RQ: Rimm, 1998); stressitaluvuse individuaal- ja grupitöö metoodika (1993); alternatiivdiagnostika (pendel, automaatkirjutamine, 1999), rakenduslikud õppekavad tervisepsühholoogias ja üldpsühholoogias arsti-, psühholoogia ja liikumisteaduse üliõpilastele (1998-2001), diplomeeritud arstidele (1998 - ).
  Põhieriala kriteeriume ületavate oskuste loetelu: psühholoogilise nõustamise (E51) kõrval arstitöö (incl. ambulatoorne psühhiaatritöö) + psühhoteraapia; arstiameti (E17: arstikood A8326) kõrvalt psühholoogiline nõustamine ja kognitiivne käitumisravi; psühhoterapeudi (E50) töö kõrvalt alternatiivravi (Eesti meditsiinisüsteemis kodeerimata transpersonaalne psühhoteraapia), meediku töö kõrvalt individuaalse arengu grupid; lõõgastumise ja stressi maandamise kursused arstidele, sportlastele, psühholoogidele, eraisikutele.


  Teaduslik tegevus
  Peamised uurimisvaldkonnad: isiksus ja toimetulek (uurimus “Toimetulek kui iseloomuomadus: Heaoluseisundi psühhofüsioloogilised määrajad”; ETF grant 1746, 1995-1997); arsti-patsiendi suhe; alternatiivravi tavameditsiinis, ekstrasensoorne taju (ESP) ja PSI fenomen.

  Teaduslike publikatsioonide/ajakirjades ja kogumikes avaldatud artiklite/ teeside arv viimase viie aasta jooksul:
  Olulisemad publikatsioonid
 • Rimm, H. (1995). Haigus ja toimetulek: Rehabilitatsiooni psühholoogilised aspektid. “Eesti Arst”, 4: 339-343
 • Rimm, H. (1996). Predictive links of positive and negative affectivity in psychological rehabilitation of somatic patients. In: T.Niit & A.Baltin (Eds.), Identity, Freedom, Values and Memory: Proceedings of the 2nd International Baltic Psychology Conference, p.124
 • Rimm, H. (1997a). Psühholoogilise hetkeseisundi diagnostiline väärtus somaatiliste haiguste ravis. “Eesti Arst”, 1: 30-38
 • Rimm, H. (1997b). Afektiivsus teoorias ja praktikas: tunnete skaala (TUSK) usaldusväärsus ja kehtivus psühholoogilise hetkeseisundi hindamisel. “Eesti Arst”, 3: 231-237
 • Rimm, H. (1999). Sense of Coherence and Other Personality Dimensions. A preliminary report. Polish Psychological Bulletin, Vol. 30, No.4: 333-342
 • Rimm, H., & Jerusalem, M. (1999). Adaptation and validation of an Estonian version of the General Self-Efficacy Scale (ESES). Anxiety, Stress, and Coping, 12, 329-345.
 • Rimm, H., Harro, M., Karelson, K., Grauberg, M., Viru, A.-M. & Harro, J. (1999). State of Mood and Self-Efficacy in Relation to Physical Activity and Fitness in Young Healthy Men. Acta Psychiatrica Belgica 99: 16-26
 • CV: Marquis Who’s Who in the World 1999 – 2004, International Health Professional of the Year 2003 (Cambridge, England)
 • Saadud uurimistoetused ja lepingud: Eesti Teadusfondi grant 1746 (1995-1997: vt. teadustöö).

  Uuringutel osalemine: Belgias Limburgi Ülikoolis 4-kuuline uurimus 1995. a. “Arsti-patsiendi suhe”.

  Muu teaduslik organisatsiooniline ja erialane tegevus: Euroopa Tervisepsühholoogia Ühingu (EHPS) liige (Eesti esindaja), Euroopa Kognitiiv-Käitumusliku Teraapia Assotsiatsiooni (EABCT) liige, Eesti Arstide Liidu (asutaja) liige, Eesti Psühholoogide Liidu (EPL) liige.

  Avalikud esinemised/sõnavõtud meedias eriala populariseerimiseks: ajakirjades “Pere ja kodu”, “Favoriit”, “Tervisetrend”; ajalehes “Terviseleht”, Eesti Raadios, hulgaliselt populaarteaduslikke loenguid salateaduste alal (Eestis).

  Konsultatiivne ja metoodiline tegevus: Toimetulekuseminarid Karaski Kohanemiskeskuses puuetega inimeste diagnoosispetsiifilistele gruppidele, psühholoogiline konsultatsioon Põlva Haigla Päevakeskuses (1 kord kuus), metoodilised õppekavad (valikkursused) arsti-, psühholoogia- ja kehakultuuriteaduskonna üliõpilastele, individuaalnõustamine ja grupiteraapia, alternatiivravi kursused (bioenergeetika, tervendamise alused, vaimu-, keha- ja hingeravi looduslikud meetodid).

  Osalemine konverentsidel-kongressidel.

  Suulised ettekanded (välja on jäetud 19 stendiettekannet):
 • Rimm, H. (1995a). Somaatiliste haigete psühhorehabilitatsioon. Suuline ettekanne arstide täienduskonverentsil “Kliinik ‘95” (jaanuar 1995, TÜ Maarjamõisa Haigla).
 • Rimm, H. (1995b). Stress Management: A Science, Philosophy and Art. Suuline ettekanne Rahvusvahelise Stressiassotsiatsiooni (I.S.M.A.) 5. Kongressil (aprill, 1995, Noordwijk, Holland).
 • Rimm, H. (1996a). Haigete sümptomitaju, rehabilitatsiooni eeldused ja isiksus. Suuline ettekanne arstide täienduskonverentsil “Kliinik ‘96” (veebruar 1996, TÜ Maarjamõisa Haigla).
 • Rimm, H. (1996b). Toimetulek kui iseloomuomadus: Heaoluseisundi psühholoogilised määrajad. Suuline ettekanne Eesti Kognitiiv-Käitumusliku Teraapia Assotsiatsiooni aastakonverentsil (juuni 1996, TÜ Psühhiaatriakliinik).
 • Rimm, H. (1996c). Coping as a trait: Psychological determinants of well-being. Suuline ettekanne Euroopa Tervisepsühholoogia Ühingu aastakonverentsil (september 1996, Dublin, Iirimaa).
 • Rimm, H. (1997a). A Sense of Coherence: Affectivity, self-efficacy and perceived stress as a predictive values in coping with somatic diseases. Suuline ettekanne rahvusvahelisel konverentsil “Sense od Coherence and Health” (aprill, 1997, Varssav, Poola)
 • Rimm, H. (1997b). Eklektiline psühhoteraapia kui somaatiliste haiguste ravimeetod. Suuline ettekanne Eesti II Psühhoteraapiakongressil (juuni 1997, Tallinn, Eesti).
 • Rimm, H. (1998a). Väärtusanamnees: Sisuka mõtestatuse tunne ja selle haigusest lähtuvad erisused. Suuline ettekanne arstide täienduskonverentsil “Kliinik ‘98” (jaanuar 1998, TÜ Maarjamõisa Haigla).
 • Rimm, H. (1998b). Terve olemise ja haigeksjäämise isiksuslikud eeldused. Suuline ettekanne II Üle-Eestilisel teaduskonverentsil “Tervise edendamine Eestis (aprill 1998, TÜ Maarjamõisa Polikliinik).
 • Rimm, H. (1998c). Coping as a trait: Personality dispositions for proneness to disease. Suuline ettekanne Euroopa Tervisepsühholoogia Ühingu 12. Aastakonverentsil (september 1998, Viin, Austria).
 • Rimm, H. (1998d). Haigussoodumus ja tervenemise isiksuslikud eeldused. Suuline ettekanne Interdistsiplinaarsete Uuringute Instituudi konverentsil “Haigestumist ja tervenemist soodustavad psühhosotsiaalsed tegurid” (14.11.1998, Tallinn, Eesti).
 • Rimm, H. (1999a). An impact of negative affectivity and self-efficacy on coping with stress-related illness. Suuline ettekanne Stressi ja Ärevuse Uurimise Ühingu (STAR) konverentsil (Juuli 1999, Krakov, Poola
 • Rimm, H. (1999b). Haigus ja tervis. Suuline ettekanne Eesti Muusikateraapia Ühingu IV konverentsil “Kunstid tervise heaks” (12.11.1999, Pärnu, Eesti).

 • Kõrgpedagoogiline staaž: ise läbiviidav koolitus (õppetöö)
  1. Tervisepsühholoogia-alased loengud terviseõpetajatele (TÜ Pedagoogika kateeder, 1995).
  2. Valikkursus “Tervisepsühholoogia” (TÜ Sotsiaal- ja arstiteaduskonna üliõpilastele, 1994-1998).
  3. “Üldpsühholoogia” (Avatud Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna üliõpilastele, 1998-2001).
  4. Täienduskursus “Somaatiliste haigete psühholoogiline rehabilitatsioon” (TÜ ATTK, arstidele, alates 1995. aastast).
  5. Koolitusseminarid “Toimetulek haigusega” Karaski Keskuses (1995-2002).
  6. Täienduskursus “Inimsuhted ravikeskkonnas: Stressitaluvuse (video)treening” (TÜ ATTK, arstidele, alates 1997. aastast).
  7. Täienduskursus “Psühholooglise hetkeseisundi diagnostika: haigussoodumuse isiksuslike eelduste osa tervisehäirete ennetamisel, haigus(t)e ravis ja rehabilitatsioonis” (TÜ ATTK, arstidele, alates 1999. aastast).
  8. Täienduskursus “Tava- ja uskumusmeditsiini seosed” (TÜ ATTK, arstidele, alates 2001. aastast).
  9. “Inimsuhted spetsiifilises keskkonnas: Eduka suhtlemise alused” (1-päevased kursused meedikutele, võimlejatele/aeroobikatreenerid, huvilistele, alates 2001. aastast).
  10. Täienduskursus “Tava- ja uskumusmeditsiini seosed II: Vaimu-, keha- ja hingeravi looduslikud meetodid” (TÜ ATTK, arstidele, alates 2001. aastast).
  11. Täienduskursus “Tervendamise alused” (TÜ ATTK, arstidele, alates 2003. aastast).
  12. Täienduskursus “Siin- ja sealpool elu: väärika suremise õpetus” (TÜ ATTK, arstidele, alates 2004. aastast).
  13. Diagnoos - vähk: Rada läbi elu (alates 2008...)

  Täiendusharidus
  1. Wartegg-testi jätkukursus (M.Gardziella, Helsingi, Soome; 20.-22.05.1995)
  2. Salzburg-Cornell seminar “Psychiatry and Psychotherapy” (Austria/USA, Salzburg, 16.-21.07.1995)
  3. Tervisepsühholoogia-alane koolitus Limburgi Ülikoolis, Belgias (oktoober-detsember, 1995)
  4. Norra Arstide Liidu ja Eesti Perearstide Seltsi koolitusseminar “How to organize local education groups as a part of the specialists training for general practice” (Tartu Ülikool, 07.-11.06. 1996)
  5. Uurimus “Toimetulek kui isiksuseomadus: Heaoluseisundi psühhofüsio-loogilised määrajad” (Eesti Teadusfondi grant 1746:1995-1997, lõpparuanne 01.04.1998)
  6. Loengutsükkel “Sensitiivsus Eestis” (Eesti juhtivate sensitiivide loengud, seminarid ja töötoad 1997-1998, TÜ Maarjamõisa Polikliinik): Laine ROHT “Alternatiivne eluviis ja tervendamise alused”, Lille LINDMÄE “Teadvuse seisundid: Ülitaju kasutamise võimalused”, Andres KLEMET “Astroloogia kui eneseleidmine”, Tõnu ARU “Psühhoanalüüs Michael’I meetodil”, Ingvar VILLIDO “Olemise julgus ja ravimise kunst”, Raili KÄHR “Haiguste sisemised põhjused”, Edda ja Eduard PAUKSON “Meditsiiniastroloogia”, Jüri HENNO “Unesümboolika inimese ja kosmose seostes”, Krista SPRENK ja Avo MAE “Valgusekandjate vaimne liikumine”, Peep SÕBER “URANTIA raamat: Sissejuhatus vaimsesse ajastusse”, Irma ILLISON “Harmoonia iseeneses: Ravipiltide tasakaalustav jõud”, Svea SALUMÄE “Terve elulaad ja elu põhiväärtused”, Reet PRIIMAN “Biokeemiline ökoloogia”, Juta TANI “Millal on tava- ja alternatiivmeditsiin konkurendid”, Luule VIILMA “Tervise taastamine läbi hingeharmoonia”, Viive KURIK “Automaatkirjutamine”, Tiit TERAS “Šamanism kui diagnostiline meetod”, Georg LILLEMÄE “Ravipalve jõust”, Peeter LIIV “New Age liikumine”, Jaanus SARAPUU “Hiina Muutuste Raamat kui tarkuseraamat”, Vormsi enn “Elust enesest”, Veeliks JALAKAS “Pendeldiagnostika”, Heiki KRIMM “ Tervendamise alused”, Einar LAIGNA "Eetika meis ja meie ümber", Aleksei TUROVSKI "Inimene: Loomult loom".
  7. Täienduskursus “Cognitive Therapy of Depression” (M. Fennell & G. Scott, Oxfordi Ülikool, Inglismaa; TÜ, 18.-20.06.1998)
  8. Psühhiaatria-alane internatuur Austrias (Salzburgi Landesnervenklinik, 31.05.-25.06.1999)
  9. Näitus “Mitmekülgsus kunstis: Aulin Rimm 70” Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis (02.-19.09.2000.a.; kaasautorid Mati Pärn, Lembit Saarts, Ago Kivi, Jüri Roots).
  Iseseisval täiendamisel kasutatavate allikate (sh. andmebaaside) loetelu ja kasutamine: Medline, PsycLit, distanstkoolitusprogramm Cornell Seminars in Salzburg, koostöö sensitiividega.